16 november 2014 ~ 0 Comments

Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

De Rode Ondernemers zijn van mening dat het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen geen oplossingen biedt voor de probleem van schijnzelfstandigheid en dus niet zou moeten worden ingevoerd. Dat is gewoon weg verschuiven van verantwoordelijkheid naar de werkgever omdat de Belastingdienst hierin faalt. Een beter toezicht door de Belastingdienst op het afgeven van VAR-verklaringen kan een groot deel van de problematiek van schijnzelfstandigen voorkomen. Volgens ons moet er veel meer gekeken worden naar een beter handhaving en naar de grote verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen.

Zolang geen echte discussie wordt gevoerd over de vraag hoe de verschillen tussen werknemerschap en ZZPers of zelfstandigen zijn volgens de fiscus behandeld worden is dit zoeken naar noodverbanden. In onze optiek moet er een duidelijk difrentiatie komen in de diverse ZZP groepen waarbij je de verschillen aan de onderkant van de doelgroep vrijwel gelijk maakt aan die van een werknemer. Hiermee ontneem je de impuls tot schijnzelfstandigheid.

Deze voorgestelde Wet invoering BGL draagt volgens de Rode Ondernemers in elk geval niet bij aan een oplossing van dit probleem. En is alleen maar symptoombestrijding en afwenteling door de overheid van het probleem naar de opdrachtgevers..

Remco Boas
Voorzitter