15 januari 2015 ~ 0 Comments

Verslag Nieuwjaarsborrel Amsterdam

Alsnog aan alle Rode Ondernemers (ROs) een voorspoedig en vooral WINST-gevend 2015 gewenst! Ja, met bescheiden permissie leg ik even de nadruk op “winst”, want al is dat niet het ultieme doel van de ROs (spreek uit “Roos”) er moet aan het einde van de rit nog wel wat benzine in de tank zitten om naar de volgende pomp te rijden, en dat valt niet altijd mee als de focus zelfs tijdens een financiële crises ook nog op de sociale aspecten van het ondernemen ligt en niet alleen maar op winstmaximalisatie.

Gisteravond (maandag 12 januari) weer wat bijgepraat op de gezellige nieuwjaarsborrel in Amsterdam, met een inspirerende toespraak van onze voorzitter Remco Boas. Business kaartjes  werden uitgewisseld in een positieve spirit waaruit bleek dat de PvdA zich steeds beter voelt in het jasje-zonder-dasje van informeel zaken doen met een sociale drive. En daar is niets mis mee!

De huidige coalitie met de VVD lijkt niet goed uit te pakken op de stemmenteller. Ik weet niet precies waar dat nu aan ligt. Wel zie ik dat in deze chaotische tijd de politiek vaak genoodzaakt is om overal maar op te reageren, de waan en hype van de dag regeert dan meer dan de visie die je eigenlijk wil uitstralen.

Wat is in deze tijd dan het juiste “gezicht” van de de PvdA? Ik denk dat de ROs daarin wel een goede rol kunnen spelen. Gewoon laten zien wat we doen en vooral, WAAROM we het doen op deze wijze. De opkomst van de “Social Enterprise” is daarvan een goed voorbeeld en het zou terecht zijn als de ROs daarin het voortouw zouden nemen.

“Rood” ondernemen laat zien dat het niet alleen maar om de “winst” gaat, maar het legt de nadruk vooral op de maatschappelijke rol en belang van eigenlijk elke ondernemer. Dat is een goed en eenvoudig verhaal dat je gewoon kan uitleggen. We zouden in een maatschappij moeten leven, waarin eigenlijk elke ondernemer al bijna vanzelfsprekend een “Rood Ondernemer” zou moeten willen zijn. Als dat begrip een beetje inburgert, en de PvdA dat sterk gaat ondersteunen, denk ik dat ook de kiezers weer een beter beeld krijgen waar de PvdA nou precies voor staat.

En dan komen de stemmen wel weer terug, want eigenlijk zijn we allemaal Rode Ondernemers in ons eigen leven. We willen het goed (en liefst straks nog wat beter hebben) maar we weten dat we dat alleen maar kunnen doen als we er allemaal iets op vooruit gaan.

De oude kreet van de PvdA was altijd “Eerlijk Delen”, op zich is dat mooi, maar als Rode Ondernemer vindt ik dat te statisch en geeft niet precies aan waar het echt om gaat. Je geeft daarmee teveel de suggestie dat we lekker makkelijk mee willen profiteren van wat een ander heeft verdient met hard werken en geeft weerstand.

We moeten het zèlf doen, daar gaat het om, we moeten geen partij willen zijn van Calimero’s, maar juist van handen uit de mouwen, zoals we bv ook de afsluitdijk gebouwd hebben, noest werk als het moet. Als ROs geven we daarbij het goede voorbeeld hoe wij de de maatschappij zien, waar het naar toe zou moeten, als duidelijke stip op de horizon. Daarin ben je dan ook weer onderscheidend van de SP, want die heeft naar mijn smaak teveel een Calimero politiek.

Met zelf doen bedoel ik niet een soort “participatie-maatschappij”, want die term vindt ik te gemakkelijk, alsof we allemaal maar vrijwilliger moeten worden, dat geeft óók weer een verkeerd signaal af.

Het is een zaak van focus en pragmatische aanpak. In Friesland, (toch wel een beetje de bakermat van de PvdA) zeggen we: “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”. En zodra er dan weer wat lucht is, dan draaien we dat een beetje om.

Dat zou dan bv kunnen leiden tot een meer ROs geïnspireerde leuze voor de PvdA, niet meer passief “Eerlijk delen”, maar als Rode Ondernemer zou ik zeggen:

“PvdA, Zó kan het ook”

Paul van Beers
(Bezoeker van de borrel en Rode Ondernemer)