13 juli 2014 ~ 0 Comments

Verslag kickoff ROOOS (RO Oost)

Op dinsdag 10 juni 2014 was het zo ver in Deventer: de oprichtingsbijeenkomst van onze Oostelijke afdeling ROOOS (Rode Ondernemers OOSt) die de ondernemersbelangen binnen de PvdA wil gaan behartigen voor en binnen Overijssel en Gelderland. Ondanks de behoorlijk hoge temperatuur die dag was er een forse aanloop in Paviljoen Vogeleiland. Het merendeel van de meer dan 50 aanmeldingen was aanwezig om te luisteren naar enkele inspirerende betogen rondom Sociaal Ondernemen, maar bij luisteren alleen bleef het niet. Een betrokken discussie barstte los over definitie en uitvoering van het concept, ambities en wensen. Kortom, echte ondernemers die niet zomaar volgen en doen.

De belofte is gemaakt dat het tijdelijke bestuur zich de komende maanden nog zal buigen over enkele formaliteiten en dan in het najaar met een definitieve oprichting komt waarbij de aangemelde leden hun blijvende bestuur mogen kiezen.

Met dank aan Bert Otten en Remco Boas voor hun goede verhaal, sociaal ondernemerschap staat duidelijk op de kaart in Gelderland en Overijssel, een mooi toekomstbeeld voor de beide provincies denken wij.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Edwin Broekman (Overijssel)  of Doede van Haperen (Gelderland).