16 juli 2014 ~ 0 Comments

Standpunt ZZP: de positie van ZZP’ers in Nederland

De aandacht voor ZZP’ers is in de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Deze grote groep groeit steeds sneller en levert op veel terreinen een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving en (herstel van) de economie. Een goed ondernemingsklimaat, dat ruimte geeft aan deze groep ondernemers, is daarbij essentieel.

In de vele discussies over ZZP’ers worden alle groepen ZZP’ers veelal over één kam geschoren. De Rode Ondernemers zijn van mening dat een goede toekomst voor ZZP’ers ligt in een genuanceerde benadering waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende categorieën ZZP’ers. Goed beleid komt met verschillende oplossingen voor deze categorieën, zoals de (zelfgekozen) ondernemers aan de ene kant en de oud-werknemers, die ‘klassieke arbeid’ verrichten maar waarbij de opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, aan de andere kant .

In plaats van een discussie die alleen gaat over bescherming en zekerheid, zien de Rode Ondernemers liever een discussie die ondernemerschap bevordert bij hen die bewust gekozen hebben en bescherming biedt aan hen die min of meer gedwongen zelfstandige zijn. Uit onderzoek blijkt nog altijd dat die eerste categorie het grootste is.

Lees meer op de standpuntenpagina van deze website.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas den Ridder.