29 april 2014 ~ 0 Comments

Selçuk Öztürk op bezoek bij PinkWeb

Tweede Kamerlid van de PvdA Selçuk Öztürk maakt een tour langs bedrijven door heel Nederland. Op 7 maart was hij op bezoek bij PinkWeb van Rode Ondernemer Jelmer Nieuwenweg. Dit is zijn verslag.

Vrijdag 7 maart ben ik op bezoek geweest bij PinkWeb, een groeiend bedrijf dat software ontwikkelt voor accountants. Het is prachtig om te zien hoe ondernemers met hart voor hun werknemers, het bedrijf laten groeien en daarmee werkgelegenheid creëren. Tegelijkertijd kwam er ook naar voren dat er kansen liggen voor de overheid om ondernemers te ondersteunen, om zo nog meer werkgelegenheid te creëren.

In het gesprek met eigenaar Jelmer Nieuwenweg en zijn compagnon Gerard Huis in ’t Veld kwam naar voren dat beiden de zelfstandigheid van het ondernemen als een kans zien. Ze vertelden mij dat het goed gaat met het bedrijf. In 2014 creëren ze weer 10 extra banen. Ondanks de groei geven beiden aan dat er voor de overheid een kans ligt door een duidelijk onderscheid te maken tussen kleine en grote bedrijven. Kleine bedrijven hebben niet dezelfde problemen als grote bedrijven. Ook innovatie en groei bij MKB bedrijven zou nog meer ondersteund kunnen worden en op andere wijze dan bij grote bedrijven, bijvoorbeeld met meer begeleiding.

Dit bezoek laat maar weer eens zien dat het MKB de banenmotor van Nederland is. Ondernemers zoals Jelmer en Gerard creëren werkgelegenheid. De cijfers van het CPB laten groei zien, maar werkgelegenheid blijft topprioriteit. Waar er bij de grotere bedrijven gereorganiseerd wordt, komen er aan de onderkant juist banen bij. Het is daarom belangrijk dat de overheid het MKB blijft ondersteunen om zo het MKB, en daarmee de werkgelegenheid, te laten groeien.

Dit bericht met foto’s staat ook op de Facebookpagina van Selçuk Öztürk.