11 januari 2015 ~ 0 Comments

Rode Ondernemers actief in Den Haag

14 januari aanstaande gaat een delegatie van de Rode Ondernemers op bezoek bij Minister Henk Kamp van Economische Zaken. Op de agenda staan onder meer het bevorderen van sociaal ondernemerschap en de bereikbaarheid van financiering voor het MKB.

Begin december organiseerden de Rode Ondernemers een rondetafelgesprek met en op verzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ze wilde graag van Rode Ondernemers horen hoe zijn tegen de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan kijken. Het was een boeiend en nuttig gesprek waarbij de ondernemers hun zorgen aan Jetta Klijnsma mee gegeven hebben en waarin ook duidelijk werd dat we nog lang niet alle mogelijkheden benutten.

Bijpraten met VNO-NCW en MKB Nederland
Begin december hebben de Rode Ondernemers gesproken met Niek-Jan van Kesteren, de algemeen directeur van beide ondernemersorganisaties. Afgesproken is om standpunten met elkaar uit te wisselen, activiteiten op elkaar af te stemmen en aan elkaars bijeenkomsten deel te nemen waar mogelijk en gewenst.

Een nieuwe structuur voor de Rode Ondernemers?
Binnenkort heeft het Dagelijks Bestuur van de Rode Ondernemers een gesprek met het partijbestuur. Op de agenda staat de vraag of de Rode Ondernemers een andere structuur kunnen krijgen. Binnenkort meer hierover!