10 juni 2012 ~ 0 Comments

Reactie aan Hans Spekman over blog ontslagrecht

Beste Hans Spekman,

Met stijgende verbazing hebben we je blog over het ontslagrecht gelezen. Je stelt het ontslaan van iemand per sms symbool voor de wijze waarop ploerterige werkgevers met hun voetvegen omgaan. Wij schamen ons dood dat we lid van dezelfde PvdA zijn. Dat zit ongeveer als volgt.

Iemand per sms ontslaan heeft niets met het ontslagrecht te maken. Dit gaat over fatsoen en uiteraard is van fatsoen in deze geen enkele sprake. Je zegt zelf al: deze actie staat voor jou symbool voor het ontslagrecht – sinds wanneer bouw je politiek op symbolen? Dat lijkt wel heel erg op Henk en Ingrid…??

Wat zouden we dan wel willen horen? Bijvoorbeeld dat vele MKB-ondernemers zich drie slagen in de rondte werken omdat ze zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de gezinnen die horen bij hun medewerkers. Deze ondernemers eten liever zelf een boterhammetje (of twee) minder, dan dat ze hun dierbare mensen op straat moeten zetten. Dat de PvdA daar waardering voor heeft en zal proberen met maatregelen juist deze ondernemers en ondernemingen zoveel mogelijk te ontzien.

Wij schamen ons dat we steeds uit moeten leggen dat de PvdA de belangen van deze ondernemers zou kunnen dienen. Dit terwijl de oplossingen zo eenvoudig kunnen zijn! Een greep uit onze ideeën.

-
We versoepelen het ontslagrecht. Dan kunnen werkgevers mensen ook per sms aannemen…

-
Het enorme stuwmeer aan ZZP’ers die toch eigenlijk gewoon in dienst zouden moeten zijn, komen ook echt in dienst. Met pensioenopbouw, verzekerd van de sociale bescherming, waar we met z’n allen zo hard voor gepleit en gevochten hebben.

-
Ondernemers zijn niet het uitschot, de paria’s van de samenleving. Dat grote ondernemingen, met hun anonimiteit, het zich kunnen permitteren op afstand van de Nederlandse burgers te staan, betekent naar onze mening dat de kleine ondernemers juist midden in de maatschappij staan. Ze zijn aanspreekbaar op hun gedrag en laten het wel uit hun hoofd om lomp gedrag als ontslag per sms te gebruiken: dat kost omzet!

-
Het is ook geen schande meer om ontslagen te worden en (tijdelijk) zonder werk te zitten. Want je hebt zo een nieuwe baan.

-
De belachelijke ontslagvergoedingen worden gelimiteerd, of in extreme gevallen wegbelast en verdwijnen dan vanzelf.

-
Kortom: reden genoeg om te stoppen met werkgever-‘bashen’ op basis van symbolische onfatsoenlijkheden en om de blik te verruimen. Want de PvdA is er voor meer mensen dan je zou denken…!

Namens de Rode Ondernemers:

Remco Boas (voorzitter)
Erik Jager
Mark de Koning
Hein-Willem Leeraar
Patricia Linhard
Jelmer Nieuwenweg
Jan van der Steenhoven
Thierry van der Weide