De Rode Ondernemers hebben twee dingen met elkaar gemeen

Ze zijn zelfstandig ondernemer met of zonder personeel én lid van de Partij van de Arbeid.
Meer...

22 januari 2013 ~ 0 Reacties

Cartoon

Cartoon Rode Ondernemers

(c) Mark de Koning

Tags:

27 december 2012 ~ 0 Reacties

16 januari kick-off bijeenkomst & nieuwjaarsborrel

Maak kennis met de Rode Ondernemers | Doe mee en word actief

De Rode Ondernemers maken graag kennis: leer ons en elkaar kennen, kom luisteren naar de nieuwe plannen voor 2013 en/of doe mee en word zelf actief.

Kick-off bijeenkomst en nieuwjaarsborrel met Tweede Kamerlid Mei Li Vos.

Dit jaar is een nieuwe groep mensen opgestaan om ondernemers in de PvdA weer bij elkaar te brengen: Rode Ondernemers. Er zijn veel plannen voor 2013. Graag delen we die met jou, horen we jouw ideeën en verbreden we de club mensen die bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelen van de Rode Ondernemers!

Meld je hier aan en zorg dat je erbij bent op woensdag 16 januari 2013!

Wij geloven dat ondernemers de motor zijn om uit de crisis te komen en dat de PvdA juist dé partij is voor ondernemers en ondernemerschap.

Tijdens de bijeenkomst een kennismaking met de Rode Ondernemers door voorzitter Remco Boas en Mei Li Vos over de visie van de PvdA fractie op ondernemerschap. Daarna tijd om elkaar beter te leren kennen tijdens een informele borrel.

12 september 2012 ~ 0 Reacties

Diederik sterker met (rode) ondernemers! [Blog]

De andere partijen maakten handig gebruik van de onzalige plannen van Mariëtte Hamer en Ed Groot om de arbeidskorting voor zelfstandigen af te schaffen. Net nu Diederik tot grote hoogte gaat stijgen, dreigde deze oneigenlijke maatregel de ongewenste ballast te vormen die hem van de eindoverwinning af zou kunnen houden.

Waarom zijn er zoveel zelfstandigen? Omdat politieke partijen in verschillende samenstellingen tot nu toe de vereenvoudiging van het ontslagrecht en de stimulering van de arbeidsmarkt tegengehouden hebben. Op het moment dat de preventieve ontslagtoets wordt opgeheven, zoals inmiddels een Kamermeerderheid wil, zal de noodzaak voor veel werkgevers om (oneigenlijk) ZZP’ers aan te trekken op zeer korte termijn als sneeuw voor de zon verdwijnen. En de echte ondernemers, ZZP’ers en eenmanszaken met personeel zullen dan nog steeds terecht van hun arbeidskorting profiteren, omdat ondernemerschap blijvend gestimuleerd moet worden.

 

Jan van der Steenhoven

10 september 2012 ~ 0 Reacties

PvdA en zzp-ers

Er is vandaag veel aandacht over één enkele maatregel in de plannen van de PvdA over zzp-ers.

Lees hier de reactie van Mei Li Vos,

08 september 2012 ~ 0 Reacties

Na 12 september

Het nieuwe regeren voor ondernemend Nederland

De media wisten te berichten dat ondernemers eigenlijk geen idee hebben welke partij hun belangen  het beste dient. Ondernemerschap en stimulering daarvan staat bij niet een partij hoog op het lijstje. De  verkiezingsprogramma’s van veel partijen worden nog steeds voor een belangrijk deel  ingevuld met het oog op de wensen van het electoraat dat die partij denkt aan te spreken. En ondernemers zijn een verwaarloosbaar deel van het electoraat, maar voor de welvaart van het land onmisbaar. Een slecht uitgangspunt dat bovendien nog eens tot  onvermijdelijk breken van verkiezingsbeloften leidt. Niet alleen omdat niet een partij in Nederland de illusie kan koesteren de  absolute meerderheid te halen ,maar ook –en dat is eigenlijk niet zo slecht- omdat de uiteindelijke ministers zich niet al teveel gelegen laten liggen aan wat op partijcongressen bedisseld wordt en vaak, maar nog te weinig,  doen wat ambtenaren, SER of commissies adviseren. Niet voor niets zei Henk Vredeling al “Congressen kopen geen straaljagers” . Ik had er ook niet aan moeten denken als Wouter Bos de beslissingen over de redding van het Nederlandse bankwezen eerst aan een congres had moeten voorleggen.

Waar brengt ons die gedachte na  12 september , wanneer we met grote zekerheid  op een 4- of zelfs 5-partijen coalitie afstevenen?

De formatie zal des te langer duren naarmate de onderhandelaars van partijen geketend zijn aan partijresoluties en dogma’s , meerderheidstrategieën  , en meer van dergelijke  contraproductieve factoren voor een snelle creatie van een regering.

Beter is het om, zoals bij het in onze gelederen  veelal verfoeide Kunduz-akkoord gebeurde,  te zoeken niet naar de verschillen , maar naar de overeenkomsten. En dan niet speciaal de programmatische overeenkomsten , maar de overeenkomsten in de aanpak van de problemen waarvoor ons land zich gesteld ziet: woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg en dat alles binnen een sterk Europa. De specialisten van de partijen, niet alleen in de kamer maar ook daar buiten, kunnen  het over oplossingen mijns inziens sneller eens worden  dan over uitgangspunten. Dat betekent onvermijdelijk dat een aantal speerpunten van beleid in de ijskast moeten.

Dat zij zo, dat moeten ondernemers ook regelmatig onder ogen zien; als het niet kan zoals het moet , moet het maar zoals het kan. Als deze onderwerpen aangepakt worden met eenduidige en niet halfslachtige oplossingen, en oplossingen met visie op de lange termijn,  groeit het vertrouwen van ondernemers in de politiek en weten ze bij volgende verkiezingen wel op welke partij ze moeten stemmen.

Hopelijk de Pvda….

 

Jan van der Steenhoven

31 augustus 2012 ~ 0 Reacties

Humor in verkiezingstijd

Als het niet zo gruwelijk was, zou de faux pas van Kees van der Staaij het enige lichtpuntje in een humorloze verkiezingstijd kunnen zijn. Nederlandse politici zijn vrijwel allemaal benauwd om –het is tenslotte crisis– de luchtige kant te benadrukken. Door de deprimerende taal heeft het kabinet Rutte ondernemers en consumenten verder de crisis ingeduwd en in beroerde tijden past geen humor…

Nog zo’n regeltje: “Don’t mention the war”. Vooral niet de populisten en Europa-haters vergelijken met kwade krachten uit het interbellum. Gelukkig trekt Bennie Jolink zich daar met zijn decorstuk voor de nieuwe tour van Normaal niets van aan.
Als je de woede van Geert registreert, weet je weer dat “don’t mention the war” een onvergetelijke bron van humor van Basil Fawlty was.

Nog zo’n leuke associatie: tot voor kort stelde ik mij bij de DS slechts een zoevende godin voor. Inmiddels heeft de manlijke variant volgens de peilingen het verkiezingsdebat gewonnen. Het zou leuk zijn als Diederik, net als zijn vrouwelijke evenknie La DS, in de loop naar de verkiezingen geleidelijk op niveau komt en naar grote hoogte stijgt!

Jan van der Steenhoven

10 juni 2012 ~ 0 Reacties

Reactie aan Hans Spekman over blog ontslagrecht

Beste Hans Spekman,

Met stijgende verbazing hebben we je blog over het ontslagrecht gelezen. Je stelt het ontslaan van iemand per sms symbool voor de wijze waarop ploerterige werkgevers met hun voetvegen omgaan. Wij schamen ons dood dat we lid van dezelfde PvdA zijn. Dat zit ongeveer als volgt.

Iemand per sms ontslaan heeft niets met het ontslagrecht te maken. Dit gaat over fatsoen en uiteraard is van fatsoen in deze geen enkele sprake. Je zegt zelf al: deze actie staat voor jou symbool voor het ontslagrecht – sinds wanneer bouw je politiek op symbolen? Dat lijkt wel heel erg op Henk en Ingrid…??

Wat zouden we dan wel willen horen? Bijvoorbeeld dat vele MKB-ondernemers zich drie slagen in de rondte werken omdat ze zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de gezinnen die horen bij hun medewerkers. Deze ondernemers eten liever zelf een boterhammetje (of twee) minder, dan dat ze hun dierbare mensen op straat moeten zetten. Dat de PvdA daar waardering voor heeft en zal proberen met maatregelen juist deze ondernemers en ondernemingen zoveel mogelijk te ontzien.

Wij schamen ons dat we steeds uit moeten leggen dat de PvdA de belangen van deze ondernemers zou kunnen dienen. Dit terwijl de oplossingen zo eenvoudig kunnen zijn! Een greep uit onze ideeën.

-
We versoepelen het ontslagrecht. Dan kunnen werkgevers mensen ook per sms aannemen…

-
Het enorme stuwmeer aan ZZP’ers die toch eigenlijk gewoon in dienst zouden moeten zijn, komen ook echt in dienst. Met pensioenopbouw, verzekerd van de sociale bescherming, waar we met z’n allen zo hard voor gepleit en gevochten hebben.

-
Ondernemers zijn niet het uitschot, de paria’s van de samenleving. Dat grote ondernemingen, met hun anonimiteit, het zich kunnen permitteren op afstand van de Nederlandse burgers te staan, betekent naar onze mening dat de kleine ondernemers juist midden in de maatschappij staan. Ze zijn aanspreekbaar op hun gedrag en laten het wel uit hun hoofd om lomp gedrag als ontslag per sms te gebruiken: dat kost omzet!

-
Het is ook geen schande meer om ontslagen te worden en (tijdelijk) zonder werk te zitten. Want je hebt zo een nieuwe baan.

-
De belachelijke ontslagvergoedingen worden gelimiteerd, of in extreme gevallen wegbelast en verdwijnen dan vanzelf.

-
Kortom: reden genoeg om te stoppen met werkgever-‘bashen’ op basis van symbolische onfatsoenlijkheden en om de blik te verruimen. Want de PvdA is er voor meer mensen dan je zou denken…!

Namens de Rode Ondernemers:

Remco Boas (voorzitter)
Erik Jager
Mark de Koning
Hein-Willem Leeraar
Patricia Linhard
Jelmer Nieuwenweg
Jan van der Steenhoven
Thierry van der Weide

22 mei 2012 ~ 0 Reacties

Welkom bij de Rode Ondernemers

De Rode Ondernemers hebben sinds begin 2012 een nieuw en enthousiast bestuur dat voortvarend van start is gegaan. De website is zojuist vernieuwd en de komende tijd zullen we veel meer informatie plaatsen over onze plannen, activiteiten en hoe jij kunt meedoen! Stay tuned…