De Rode Ondernemers hebben twee dingen met elkaar gemeen

Ze zijn zelfstandig ondernemer met of zonder personeel én lid van de Partij van de Arbeid.
Meer...

13 februari 2014 ~ 2 Reacties

Lokale detailhandel is cruciaal voor de leefbaarheid van de stad

Een spannende bijeenkomst georganiseerd door de PvdA (afdeling Amsterdam Zuid)

 • 2 maart 2014
 • Van 14.00 -17.00 uur
 • De Badcuyp (Albert Cuypstraat, Amsterdam)

Lokale detailhandel is cruciaal voor de leefbaarheid van wijken en werkgelegenheid in de stad. Daarom is een goed ondernemingsklimaat voor de lokale middenstand van groot belang. Het Amsterdamse Stadsdeel Zuid heeft vele winkelgebieden met elk hun eigen sfeer en karakter. Soms met een functie voor de hele stad en zelfs daarbuiten, zoals de buurten rond Albert Cuyp buurt en PC, soms met een duidelijke buurtfuntie, zoals rond Hoofddorpplein, Beethovenstraat en Van Wou- en Rijnstraat.

 • Wat kan de gemeente doen om het ondernemingsklimaat te versterken?
 • En hoe kunnen op hun beurt ondernemers bijdragen aan leefbaarheid van wijken en werkgelegenheid, zoals kansen voor jongeren om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt?

Met deze bijeenkomst wil de afdeling zorgen dat de (PvdA) vertegenwoordigers in stad en stadsdeel van na de verkiezingen van 19 maart een concrete agenda mee krijgen voor het stadsbestuur in de komende jaren.

Panelleden voor bij de discussie zijn

 • Remco Boas (een kritische ondernemer)
 • Floor Thomasse (een winkelstraatmanager)
 • Carolien Gehrels (Wethouder Economische Zaken Amsterdam, PvdA) en
 • Mei Li Vos (Tweede Kamerlid, PvdA).

De bijeenkomst is openbaar, de uitnodiging wordt verspreid onder ondernemers, leden van de PvdA en onder winkeliers. Om de discussie concreet te kunnen houden gaan we specifiek in op drie winkelgebiedein in stadsdeel Zuid: de hoofddorppleinbuurt, het museumkwartier en de Van Woustraat. Het is de bedoeling dat het publiek actief mee doet.

Tags:

07 februari 2014 ~ 1 Reactie

Sociaal ondernemen, Social Entrepeneurship, Social Enterprise en Sociale impact?

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een bij praat sessie door de Rode Ondernemers tijdens het congres in Breda.

Ten opzichte van de ons omringende landen loopt Nederland achter op het gebied van sociaal ondernemen. Om dat te veranderen moet er meer erkenning komen voor social enterprises, moeten sociale innovators de markt veranderen, en zou de overheid de sociale missie beter kunnen steunen.

Je mag het niet missen lezen we en horen we overal. Maar wat is het? Waar staan we? En wat moet de PvdA er mee doen? Voorzitter van de Rode Ondernemers Remco Boas geeft u een praktische uitleg en actie plan door de Rode Ondernemers ism de Werkgroep Sociaal Ondernemen.

 • 15 februari 2014
 • 11.00 tot 11.45 uur
 • PVDA Congres, Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda

05 februari 2014 ~ 0 Reacties

Verslag Social Entrepreneurs: Have Your Say – Straatsburg

Verslag van het bezoek van de Rode Ondernemers en de PvdA werkgroep Sociaal Ondernemen aan het Europese congres Social Entrepreneurs: Have Your Say op 16 en 17 januari 2014 in Straatsburg.

Over het congres

We hebben te maken met problemen op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Burgers, ondernemers en beleidsmakers proberen met soms verrassende oplossingen die problemen het hoofd te bieden. De opkomst van sociaal ondernemerschap sluit daarbij aan. Have Your Say! brengt betrokkenen uit alle EU-landen samen om te bediscussiëren hoe zij sociaal ondernemerschap kunnen stimuleren en faciliteren.

15 januari

We werden ontvangen op het Europees Parlement door Thijs Bierman en Bernard Naron. Later op de avond spraken we met Judith Merkies. We hoorden onder andere dat er zojuist een nieuwe wet was aangenomen in het Europees parlement over aanbesteden. Nederland wijst vaak naar Europese regels als argument waarom sociaal aanbesteden niet zou kunnen. Maar dit zou niet terecht zijn. Nederland voegt er juist belemmerende regels aan toe. Er moet eens goed uitgezocht worden hoe het nu precies zit. Agendapunt voor de PvdA?

We waren uitgenodigd voor het Social Enterprise café georganiseerd door Social Enterprise NL voor de Nederlandse bezoekers aan het congres. Duidelijk werd dat Nederland achterloopt als het gaat om (het stimuleren van) sociaal ondernemerschap. We zijn benieuwd wat we kunnen leren van andere landen en het Europees beleid.

16 januari

Donderdag vroeg op voor het welkomstwoord van de burgemeester van Straatsburg op de eerste dag van het congres. Daarna hoorden we verschillende hoogwaardigheidsbekleders vertellen hoe belangrijk ze sociaal ondernemen vonden en hoe uniek het congres wel niet was met 2000 deelnemers, waaronder ook veel sociaal ondernemers. Meerdere keren werd benadrukt waarom sociaal ondernemen juist nu in deze crisistijd bevorderd moet worden. Sociaal ondernemers zetten niet primair in op winstmaximalisatie maar op maatschappelijke winst. Zij kunnen een rol spelen in een rechtvaardige economische groei als zij vertrouwen krijgen middels het verstrekken van lange termijn-investeringen. Sociale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de EU 2020-strategie voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Aan een toekomst met waardigheid. Daar komt nog bij dat sociale ondernemingen beter bestand (zouden) zijn tegen de crisis dan andere bedrijven.

17 januari

Vrijdag opnieuw de dag gestart met toespraken van hoogwaardigheidsbekleders. Ook president Hollande stond op het programma, maar hij liet het helaas afweten. Er was iets met een vriendin ofzo. Wij woonden een goede paneldiscussie bij met o.a. de Italiaanse minister van Labour en Social Policies over de vraag wat er nodig is om sociaal ondernemerschap de komende vijf jaar te bevorderen. Startpunt was een visie van de British Council op social enterprises in 2020. De visie werd nauwelijks toegelicht, maar is wel degelijk interessant ook voor visievorming door de Rode Ondernemers. De nu nog sterk gescheiden werelden van sociaal ondernemers en ondernemers die veel doen aan MVO, komen in deze visie nl. steeds dichter bij elkaar (lees).

Nederland loopt dan wel achter, maar dat betekent niet dat andere landen hun zaakjes op orde hebben. Zelfs niet als ze een Minister voor Social and Solidarity Economy hebben, zoals Frankrijk. Niet al onze vragen konden daarom beantwoord worden. Sociaal ondernemerschap riep ook bij de experts nog allerlei discussies op. Want wat is het nu precies, gaat het alleen om bedrijven die speciaal zijn opgericht om sociale impact te generen (in theorie wel ja!), waarom zou een label nodig zijn, mag je nu wel/niet winst maken als sociaal ondernemer, en als je het doet waarom zou je niet zelf mogen bepalen hoeveel je daarvan weer in het bedrijf steekt? Zo maar wat zaken waar flink over werd gediscussieerd.

Maar was men het dan helemaal niet eens met elkaar? Jawel, over een aantal belangrijke zaken was men het wel degelijk eens:

 • Impact van sociale ondernemingen goed kunnen meten is heel belangrijk om zichtbaar te maken wat ze opleveren. Niet alleen meten in termen van geld, maar ook in termen van welzijn en duurzaamheid.
 • Sociale economie mag geen aparte economie worden, er is geen sociale en asociale economie. We moeten met elkaar van de economie een sociale economie maken: met ondernemers, de overheid, stichtingen, etc. En voorkomen dat de overheid functies van de verzorgingsstaat overlaat aan sociaal ondernemers zonder dat er garanties zijn dat alle burgers worden bereikt. Het is belangrijk dat het ondernemers mogelijk wordt gemaakt om te experimenteren met nieuwe business modellen. Maar het gaat ook om het goed repliceren van succesvolle concepten. Bij het eerste hoort fouten maken erbij, bij het tweede is dat minder aan de orde en is de financiering ook anders.
 • Veel sociaal ondernemers ervaren blokkades als zij met nieuwe ideeën maatschappelijke problemen willen oplossen en het systeem willen verbeteren. Zij kunnen dat ook niet alleen, want: “The old is not old enough to die, and the new is not strong enough to win”. Er is een Europees ecosysteem nodig om sociaal ondernemerschap te stimuleren, maar wel met maatwerk binnen elk land.

Aan het eind van het congres werd de Strasbourg Declaration [link] bekend gemaakt: een roadmap met actiepunten om de groei van sociale ondernemingen in Europa te bevorderen. Voor meer informatie

 

16 januari 2014 ~ 0 Reacties

Minister Ploumen over ontwikkelings- samenwerking en Afrikaanse groei (In de herkansing)

Uitnodiging bijeenkomst van de Rode Ondernemers met Minister Liliane Ploumen

 • 21 januari 2014
 • 19.00 uur inloop, start om 19:30 uur
 • Podium Mozaik, Amsterdam

Hierbij willen wij u graag uitnodigen om een discussiebijeenkomst van de Rode Ondernemers met minister Ploumen bij te wonen over ondernemerskansen in Afrika.  De Rode Ondernemers zijn een PvdA-netwerk. Daar wij PvdA’ers zijn maar vooral ook ondernemers zoeken wij altijd naar brede input en benaderen wij selectief mensen van buiten ons netwerk om deel te nemen.  Gezien uw activiteiten schatten wij in dat u interessante input hebt voor deze meeting. Ook als u andere ondernemers kent die graag willen deelnemen horen wij dat graag. We willen een select gezelschap bijeenbrengen dat op niveau kan discussiëren over de kansen van ondernemen in Afrika.

Hierbij zoeken we een mix van ondernemers die er al zitten, erheen willen en er misschien nog nauwelijks bij stil gestaan hebben maar het soort bedrijf hebben dat hier kansen zou kunnen pakken. Onderstaand wat praktische informatie:

Opzet bijeenkomst:  Discussie met een stevige inleiding door minister Ploumen, Afrikaanse ondernemers, Nederlandse ondernemers in Afrika. Aansluitend pittig debat over een aantal relevante invalshoeken.

Doel:  Minister Ploumen en de ondernemers hebben elkaar verder geïnspireerd om samen de kansen te pakken. De Minister heeft het kader neergezet, de ondernemers hebben hun visie en kijk aan de Minister meegegeven. Conclusie: we hebben zoveel mogelijk inzicht in de kansen die Afrika te bieden heeft.

Aanmeldformulier voor bijeenkomst met Minister Ploumen

Afmelden graag minimaal 24 uur van tevoren bij: travanderweide@online.nl

23 december 2013 ~ 0 Reacties

Nieuwjaarsborrel en Het MKBer en ZZPer debat

10 januari 2014 | 15:00 uur |Rode Hoed Amsterdam

De Rode Ondernemers in de PvdA nodigen je uit voor de Nieuwjaarsborrel en het grote debat tussen Mkb’ers en Zzp’ers. Praat mee, denk mee en borrel mee op deze middag voor Mkb’ers en Zzp’ers. We organiseren deze middag i.s.m. met 2e kamerlid Mei Li Vos.Ondernemers, Mkb’ers en Zzp’ers hebben veelal de zelfde doelen ze willen werk, handel en opdrachten. Echter in de rol die ze vervolgens zien voor de overheid en de politiek zijn veelal totaal verschillend en soms zelfs conflicterend.

 • Een Mkb’er wil zo min mogelijk regels.
 • Zzp’ers hebben behoefte aan een beter vangnet en een stuk bescherming door de overheid.
 • Daar waar de Mkb’er juist weer gebaat is bij een zo vrij mogelijke markt.
 • Mkb’ers klagen over de enorme bak administratie voor het hebben van personeel
 • Zzp’ers willen meer bescherming tegen opdrachtgevers die de tarieven drukken.

Soms is de zekerheid van de een het risico van de ander.
In een debat tussen Mkb’ers en Zzp’ers onderling leggen we de dilemma’s op tafel, maar zoeken we ook naar oplossingen waar beiden mee kunnen leven en problemen die de politiek wel zou kunnen oplossen. Het doel is een zo lijstje met nieuwe inzichten  die we mee willen geven aan de Rode Ondernemers, Mei Li Vos en de politiek voor 2014.

Econome Esther van Rijswijk leidt het debat. Het debat (en de borrel erna) is dé mogelijkheid voor ondernemende Nederlanders met een links kloppend hart om elkaar te ontmoeten, te netwerken en bij te dragen aan ideeën voor een beter werkende economie.

 • Wat: Debat en Nieuwjaarsborrel
 • Wie: Rode Ondernemers en Mei Li Vos
 • Wanneer: 10 januari 15.00-18.00 uur, inloop en koffie vanaf 14.00 uur.
 • Waar: Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Aanmelden voor de bijeenkomst van 10 januari 2014 om 15.00 uur

27 september 2013 ~ 1 Reactie

Vul de enquête in: wat verwacht u van de Rode Ondernemers?

De Rode Ondernemers willen graag weten wie u bent en hoe we u het beste kunnen bedienen. Daarom verzoeken we u om onze enquête in te vullen.

U vindt de vragenlijst hier

Het kost u hoogstens 3 minuten.

Tags: ,

21 september 2013 ~ 0 Reacties

Bijeenkomst ‘Sociaal Ondernemen’ op 20 september 2013 in Brussel

Verslag bijeenkomst ‘Sociaal Ondernemen’ op 20 september 2013

Op 20 september 2013 is een bijeenkomst over sociaal ondernemen georganiseerd in het Europees Parlement te Brussel. Met een select gezelschap werd gesproken over de toekomst van sociaal ondernemerschap in de Europese Unie. Onderstaand vindt u een kort verslag van de bijeenkomst.

I Ondernemerschap, sociale innovatie en economische groei

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst stelt Judith Merkies, PvdA-Europarlementariër, de Europese regelgeving rondom sociaal ondernemerschap ter discussie. Hierbij kan gedacht worden aan het vergemakkelijken van bankgaranties, zoals de financiering van kleine starters door het Europese Investeringsbank (EIB), en de gelijkschakeling van faillissementswetgeving door het op elkaar afstemmen en het beschikbaar stellen van gegevens. Daarnaast brengt Merkies een nieuw innovatieprogramma van de EU ter sprake; het derde budget. Het is echter de vraag welke vorm van onderzoek en innovatie door het ‘derde budget’ gefinancierd zullen worden. In Nederland ligt de nadruk voornamelijk op het stimuleren van topsectoren, maar er wordt onvoldoende geïnvesteerd in sociale innovatie. Volgens Merkies ligt hier een taak voor de Europese Unie (EU), met name op het gebied van innovatieve oplossingen voor grondstoffen schaarste, urbanisering en de stabilisering van de economie.

Er wordt vaak gedacht dat de regels en wetgeving van de Europese Unie sociale innovatie in de weg staan; echte innovatieve ideeën ontstaan veelal bij kleine bedrijven, in plaats van het grote, logge, bureaucratische Brussel. Voor de invulling van het Social Business Initiative van de Europese Commissie is inderdaad nog een lange weg te gaan. Desalniettemin is het van groot belang dat verschillende netwerken bij elkaar worden gebracht. Het Enterprise Europe Network is een goed voorbeeld van een dergelijk Europees netwerk voor het bedrijfsleven. Samenwerking is van groot belang voor Europese lidstaten, maar ook voor provincies en gemeenten – bijvoorbeeld regionale samenwerking m.b.t het verkrijgen van Europese fondsen. Kortom, het is zowel op nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau van belang om netwerken te creëren voor het bevorderen van sociaal ondernemerschap. Dit kan o.a. worden gestimuleerd door het gebruik van sociale media.

II Sociaal ondernemerschap stimuleren

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst deelt Felix Oldenburg, directeur Ashoka Duitsland en Europa, zijn inzichten en ervaringen omtrent het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Ashoka bestaat uit 3000 ‘sociale ondernemers’ in 17 verschillende landen binnen en buiten Europa, waardoor het wereldwijd de grootste associatie is van Sociaal Ondernemers. Ashoka biedt deze ondernemers begeleiding, trainingen, fondsen en contacten, zodat zij zich volledig kunnen richten op het tot stand brengen van innovatieve ideeën die sociale veranderingen teweeg brengen. Volgens Oldenburg is het binnen de Europese Unie van belang dat verschillende kansen, inzichten en ideeën rondom sociaal ondernemerschap worden samengebracht. Lidstaten kunnen leren van elkaars aanpak betreffende het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Het is echter niet zinvol om elkaar één op één na te doen.

Verder stelt Oldenburg dat de financiering voor sociaal ondernemerschap niet alleen uit het bedrijfsleven kan komen. Financiële steun van de overheid is ook van groot belang. De relatie tussen de overheid en sociaal ondernemers moet echter constructief zijn. Alhoewel sociaal ondernemers niet gefixeerd zijn op het maken van winst, is het wel van belang om het marktmechanisme niet uit het oog te verliezen bij het maken van creatieve ideeën. Zowel voor de ‘sociaal’ ondernemer als de ‘gewone’ ondernemer is succes nooit gegarandeerd. De meeste ideeën zijn de eerste paar jaar niet winstgevend, en misschien wel nooit. Voor een goede basis zijn investeringen en financiële gelijke systemen vereist. De overheid moet gelijke systemen opzetten om sociaal ondernemerschap te ondersteunen. Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat uit het ene idee een ander idee voortkomt om een sociaal probleem op te lossen. Een primair doel is hierbij heel belangrijk. Iedereen kan een idee opzetten om de wereld te veranderen, dit geldt ook voor winstmakende bedrijven. Sociaal ondernemen vormt een brug tussen sectoren. Door stapsgewijs te werk te gaan, is het mogelijk dat sociaal ondernemerschap in de toekomst een norm wordt.

III Het ‘Social Business Initiative’ van de Europese Commissie

Tijdens het derde deel van de bijeenkomst spreken Egbert Holthuis, Directoraat-generaal voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen van de Europese Commissie, en Emmanuel Vallens, beleidscoördinator Europese Commissie, over een Europese aanpak voor sociaal ondernemerschap. Volgens de heer Holthuis moet sociale innovatie voornamelijk bottum-up worden gestimuleerd. Er is echter weinig contact tussen de EU en lokale overheden. Dit is problematisch, met name voor de aanpak van werkgelegenheid. Daarnaast vraagt hij zich af waar wel een rol voor de EU is weggelegd. Voor de financiering van sociaal ondernemerschap worden Europese fondsen beschikbaar gesteld. Deze fondsen zijn echter minimaal. Bovendien zou de ondersteuning van sociaal ondernemers uit meer dan alleen financiering moeten bestaan.

De heer Vallens stelt dat veel bedrijven beweren sociaal te ondernemen, maar in werkelijkheid geen deel uitmaken van de sociale economie. Ondernemers moeten voor een echte ‘social impact’ een deel van de winst herinvesteren. Zo wordt de eerste stap gemaakt voor verdere groei, ontwikkeling en financiering van hun bedrijf. Wanneer sociaal ondernemers wel overheidssteun ontvangen, kan een afhankelijkheidsrelatie worden voorkomen door middel van het diversifiëren van de financiering. Daarnaast vindt Vallens het een grote uitdaging om mensen op andere gedachten te brengen en aan te sporen tot sociaal ondernemerschap. Hiervoor moeten mensen goed geïnformeerd worden over de betekenis en het belang van sociaal ondernemerschap. Uit onderzoek is gebleken dat in de sociale sector minder werknemers uitvallen door ziekte dan bij winstgevende bedrijven. Overheden moeten sociaal ondernemerschap dus niet alleen maar zien als een kostenpost, maar juist als een investering.

Daarnaast stelt de heer Vallens dat nationale en lokale overheden niet altijd op de hoogte zijn van alle mogelijkheden. De juridische kant van sociaal ondernemen moet meer inzichtelijk worden gemaakt. Er is niet één type sociaal ondernemerschap: de ‘social impact’ van een bedrijf dat windenergie produceert valt niet te vergelijken met de ‘social impact’ van een bedrijf dat mensen met een handicap in dienst neemt. In januari 2014 wordt een rapport gepresenteerd over de wijze waarop sociaal ondernemerschap zich ontwikkelt. Vanuit Nederland is op dit moment de burgemeester van Rotterdam, de heer Ahmed Aboutaleb, rapporteur bij de ‘EU Social Investment Package’.

Afsluiting

De bijeenkomst wordt afgesloten door Bert Otten, vicevoorzitter landelijk partijbestuur PvdA. De bijeenkomst in Brussel zal worden opgevolgd door een expertmeeting over sociale innovatie in Den Haag. Verder hebben de Rode Ondernemers een conferentie over sociaal ondernemerschap in Eindhoven op de planning staan. Tot slot wordt afgesproken om met elkaar in contact te blijven door middel van bijgesloten lijst met contactgegevens van zowel de sprekers als de deelnemers van de bijeenkomst ‘Sociaal Ondernemen’ in Brussel.

 

27 juni 2013 ~ 0 Reacties

Verslag debatavond over ontslagrecht

Over een roestige caravan en een nieuwe camper

Vriend en vijand zijn het er over eens: het ontslagrecht is verouderd en aan vernieuwing toe. Het systeem is in de loop der jaren hier en daar wat aangepast, maar nooit echt hervormd. Een belangrijk deel van de regelgeving stamt zelfs nog uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Volgens prof. Grapperhaus is het ontslagrecht als de roestige caravan in de achtertuin van zijn oom en tante. Ieder jaar kijken ze ernaar, steggelen ze om hem weg te doen of op te knappen en besluiten er vervolgens niets mee te doen. Terwijl de arbeidsmarkt zich verder ontwikkelt, roest de caravan langzaam weg.

(meer…)

09 mei 2013 ~ 0 Reacties

18 juni, debatavond: Ontslagrecht in beweging [update]

Ontslagrecht: hoe flexibel wil je het hebben? Of: hoe eenvoudig kan het zijn?

Wie verliest en wie wint bij de huidige plannen uit het regeer/sociaal akkoord? Debat over ontslagrecht in beweging n.a.v. de recente plannen uit het regeer- en sociaal akkoord. Georganiseerd door de Rode Ondernemers in de PvdA.

Naar aanleiding van de recente plannen en het regeer- en sociaal akkoord nodigen de Rode Ondernemers alle belangstellenden uit voor een prikkelende avond. Aan de hand van enkele stellingen zullen de belangrijkste knelpunten van het huidige ontslagrecht en de voorgestane oplossingen in het Sociaal Akkoord de revue passeren.
Met de volgende deelnemers staat de avond garant voor een stevig debat en mogelijk nieuwe inzichten:

 • John Kerstens, lid van de Tweede Kamer fractie van de PvdA;
 • Prof. Ferdinand Grapperhaus, kroonlid SER, bijzonder hoogleraar arbeidsrecht Maastricht University;
 • Catelene Passchier, vice-voorzitter van FNV;
 • Martijn de Kort, ondernemer en voorheen directeur/mede-eigenaar van “Brainwash” kappersketen, nu mede-eigenaar van “Yes-salons”;

Onder leiding van Jan van der Steenhoven, advocaat in Amsterdam en bestuurslid van de Rode Ondenemers

Programma:

 • 19.30 uur: inloop en koffie
 • 20.00 uur: start debatavond
 • 21.00 uur: paneldiscussie met zaal
 • 21.30 uur: Netwerkborrel

Laat even weten dat u komt: info@rodeondernemers.nl.

Zie de agenda voor meer informatie.

09 mei 2013 ~ 0 Reacties

Opinie: Zelfstandige; welke zelfstandige?

Ruim acht jaar geleden koos ik voor het zelfstandig ondernemerschap. Zonder personeel wel te verstaan. Geen gedoe dacht ik toen. Zelfstandige zonder Personeel ; ZZP’er dus. Al snel bleek ik niet de enige. Steeds meer kwam ik mensen tegen die met een fris ontworpen visitekaartje de boer op gingen.  Zonder personeel, vol ideeën en ambities. Leuk zou je denken. Bijna een miljoen inmiddels. Maar vaker en vaker kwam ook ik collega zelfstandigen tegen die hun visitekaartje presenteerde nadat bij hun oude werkgever een reorganisatie plaats had gevonden. Was hier sprake van bewuste keuze voor het ondernemerschap of een sluwe vondst gedurende een beëindigingsgesprek?

Over welke zelfstandige, welke ZZP’er hebben we het eigenlijk? Kunnen we de groep van bijna een miljoen als één geheel beschouwen? Een brief van de FNV zelfstandigen aan de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer uit juni 2012 geeft een praktisch handvat voor een meer precieze indeling van het begrip Zelfstandige Zonder Personeel.

De eerste groep die men in deze brief noemt is de zogeheten deeltijd ondernemer. Deze zijn een bedrijf begonnen uit een soort hobby en werken daarnaast in loondienst. Een handel in wijn, het ontwerpen van websites ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel en dat allemaal voor minder dan 1225 uur per jaar. De deeltijd ondernemer is dus niet financieel afhankelijk van haar of zijn bedrijf.  En in een aantal gevallen baart oefening kunst en besluit men op een bepaalde dag de grote stap te wagen. En als dat tot iets moois uitgroeit dan heeft het deeltijd ondernemerschap zich bewezen.

Een tweede groep is de zogeheten onzelfstandige. Men schat deze groep op 5 tot 10 % van het aantal zelfstandige. Men is afhankelijk van één opdrachtgever, vaak de oud werkgever. Het inkomen schommelt rond het bestaansniveau. Er bestaan verder geen overeenkomsten tussen de onzelfstandige en de opdrachtgever. Er ingeluisd dus. Niet echt een voorbeeld van ondernemerschap.

Een derde groep is de bewust zelfstandige. Deze heeft bewust gekozen voor het ondernemerschap. Er is sprake van een variëteit van opdrachtgevers.  De bewust zelfstandige is zich bewust van de risico’s van het ondernemerschap en heeft de belangrijkste zaakjes op orde. Al blijkt wel dat pensioen en een arbeidsongeschiktheid ook voor veel van deze bewust zelfstandige een ondergeschoven kindje blijft.

En last but not least is er dan ook nog de topzelfstandige. Dit zijn de zelfstandige die traditioneel een erkend zelfstandig bestaan hebben. Medisch specialisten, advocaten zijn hier voorbeelden van. Deze groep heeft alle zaakjes op orde inclusief pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Deze indeling biedt in iedere geval meer aanknopingspunten voor beleid dan het alsmaar praten over de ZZP’er. Een slimme mix van maatregelen zou moeten voorkomen dat mensen in het ongeluk van ongewild ondernemerschap worden gestort. Tegelijkertijd zou men meer moeten stimuleren dat bijvoorbeeld de deeltijdzelfstandige kan uitgroeien tot een volwaardige zelfstandige en dat bewuste zelfstandige de stap van ZZP’ naar voorbeeld top zelfstandige of ZMP’er kan maken.  Dat kan door gerichte scholing en meer kansen te creëren bij het verwerven van opdrachten.
Kortom specifieke groepen met specifieke vraagstukken vragen om specifieke maatregelen. Hopelijk stellen de beleidsbepalers zich dan nu ook de vraag: ‘De zelfstandige? Welke zelfstandige?’

Mark de Koning