De Rode Ondernemers hebben twee dingen met elkaar gemeen

Ze zijn zelfstandig ondernemer met of zonder personeel én lid van de Partij van de Arbeid.
Meer...

15 juli 2014 ~ 0 Reacties

Deelnemers RO Noord gezocht

De Rode Ondernemers willen een regionale afdeling oprichten voor rode ondernemers in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Wij komen graag in contact met ondernemers die een netwerk willen opbouwen met andere ondernemers binnen en buiten onze partij, die een sterke affiniteit hebben met sociaal ondernemen en die vinden dat ondernemerschap hoger op de politieke agenda hoort te staan.

Ben of ken je een Rode Ondernemer in Groningen, Friesland of Drenthe, neem dan contact op met Janet van der Wal!

15 juli 2014 ~ 0 Reacties

Kick-off RO Brabant

Op 21 juni 2014 vond op de PvdA Brabantdag een workshop plaats die de start van het Netwerk Rode Ondernemers in Brabant inluidde. De workshop was georganiseerd door het kernteam in Brabant: Martijn de Kort, Stefan Jansen, Paul Klaver en Peter van Stiphout. Het doel was om uitleg te geven over het netwerk, ideeën op te doen voor het netwerk en aanwezigen te binden aan het netwerk. Dat lukte uitstekend. Er kwam veel input. De aanwezige leden waren zichtbaar geïnteresseerd. De aanwezigen hebben zich aangemeld om ook na de Brabantdag meer informatie te krijgen over het Netwerk Rode Ondernemers.

(meer…)

13 juli 2014 ~ 0 Reacties

Verslag kickoff ROOOS (RO Oost)

Op dinsdag 10 juni 2014 was het zo ver in Deventer: de oprichtingsbijeenkomst van onze Oostelijke afdeling ROOOS (Rode Ondernemers OOSt) die de ondernemersbelangen binnen de PvdA wil gaan behartigen voor en binnen Overijssel en Gelderland. Ondanks de behoorlijk hoge temperatuur die dag was er een forse aanloop in Paviljoen Vogeleiland. Het merendeel van de meer dan 50 aanmeldingen was aanwezig om te luisteren naar enkele inspirerende betogen rondom Sociaal Ondernemen, maar bij luisteren alleen bleef het niet. Een betrokken discussie barstte los over definitie en uitvoering van het concept, ambities en wensen. Kortom, echte ondernemers die niet zomaar volgen en doen.

De belofte is gemaakt dat het tijdelijke bestuur zich de komende maanden nog zal buigen over enkele formaliteiten en dan in het najaar met een definitieve oprichting komt waarbij de aangemelde leden hun blijvende bestuur mogen kiezen.

Met dank aan Bert Otten en Remco Boas voor hun goede verhaal, sociaal ondernemerschap staat duidelijk op de kaart in Gelderland en Overijssel, een mooi toekomstbeeld voor de beide provincies denken wij.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Edwin Broekman (Overijssel)  of Doede van Haperen (Gelderland).

27 mei 2014 ~ 0 Reacties

Kamerlid Öztürk: Roep gemeenten ter verantwoording over betaalgedrag

Gemeenten moeten hun rekeningen aan ondernemers op tijd betalen. Dat gebeurt nog steeds veel te weinig, ondanks dat er vorig jaar in de Tweede Kamer een wet is aangenomen die het overheden verplicht binnen de wettelijke termijn te betalen. Ondernemers die hun rekeningen te laat betaald krijgen, kunnen zeker in tijden van crisis snel in de problemen komen. Dat is onacceptabel. PvdA-Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk (woordvoerder MKB) doet daarom een oproep aan alle PvdA-raadsleden om de verantwoordelijk wethouders met raadsvragen ter verantwoording te roepen over het te laat betalen van facturen.

Öztürk: “De PvdA maakt zich hard voor sociaal ondernemen. Ondernemers die te laat betaald worden komen onnodig in de knel. Zij merken het pas laat als de economie zich herstelt en  iedere te laat betaalde factuur legt extra druk op hun liquiditeit. Onze raadsleden kunnen daar wat aan doen door hun gemeente ter verantwoording te roepen over het betaalgedrag. Daarmee dwingen wethouders openheid van zaken te geven, verhogen we het bewustzijn en zal men eerder geneigd zijn op tijd te betalen.”

In maart 2013 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die overheden verplicht om een factuur binnen de wettelijke termijn van dertig dagen te betalen. Doen ze dat niet dan mag een bedrijf tenminste 40 euro extra in rekening brengen. In de praktijk ligt het lastiger. Ondernemers zijn vaak huiverig om hun goede relatie met hun opdrachtgever op het spel te zetten met een boete. Öztürk: “Het is begrijpelijk dat ondernemers bang zijn om een grote opdrachtgever te verliezen en daarom niet al te moeilijk willen doen over een te laat betaalde rekening. Tegelijkertijd komen ze er wel mee in de problemen. Gemeenten zouden daarvan doordrongen moeten zijn.

Öztürk vraagt de PvdA-raadsleden de antwoorden op hun raadsvragen aan hem terug te sturen. Zodra hij ze allemaal heeft ontvangen, zal hij het resultaat aanbieden aan de minister van Economische Zaken en in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

14 mei 2014 ~ 0 Reacties

Lancering ROOOS (Rode Ondenemers Oost Nederland)

Enkele ondernemers binnen de PvdA hebben een regionale afdeling opgericht voor rode ondernemers in de provincies Overijssel en Gelderland: ROOOS. Ze komen graag  in contact met ondernemers binnen de PvdA die een netwerk willen opbouwen met andere ondernemers binnen de partij met een sterke affiniteit met sociaal ondernemen en die ondernemerschap hoger op de politieke agenda willen.

We nodigen ondernemers en politieke bestuurders graag  uit voor de lancering van ROOOS.

  • Aftrapbijeenkomst: 10 juni  2014
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Locatie: Paviljoen Vogeleiland, Stationsstraat 2  in Deventer (5 minuten lopen tegenover NS-station)
  • Routebeschrijving
  • Parkeren: parkeergarage Leeuwenburg, Leeuwenbrug, Stationsplein 1

Na een korte introductie van ROOOS, begint de bijeenkomst met 2 inleidingen over Sociaal Ondernemen. Wat is het wel, wat is het niet of wat is het ook? De sprekers zijn Remco Boas (landelijk voorzitter Rode Ondenemers) en Bert Otten (voorzitter werkgroep Sociaal Ondernemen Wiardi Beckman Stichting) . Remco benadert het thema vooral als ondernemer, Bert geeft zijn eigen visie op Sociale Economie en wat een politiek bestuurder ermee kan. Na de inleidingen is er ruimte voor vragen en discussie. Aansluitend hebben we een gezellige borrel waarin alle gelegenheid is voor napraten en netwerken

Aanmelden kan via e-mail bij onderstaande personen.

Wil je deel uitmaken van ROOOS?

Wil je je aansluiten als ondernemer of op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan, met vermelding van de naam van je bedrijf of je wel of geen personeel hebt en je contactgegevens:

06 mei 2014 ~ 1 Reactie

Selçuk Öztürk op bezoek bij Goos

Tweede Kamerlid van de PvdA Selçuk Öztürk maakt een tour langs bedrijven door heel Nederland. Op 18 april was hij op bezoek bij Goos van Rode Ondernemers voorzitter Remco Boas. Dit is zijn verslag.

Vrijdag 18 april was ik op bezoek bij café Goos, eigendom van Remco Boas en partner. In het gesprek hebben we het gehad over het plezier van sociaal ondernemen en gediscussieerd over de rol van de overheid, zowel de Rijksoverheid als de rol van gemeente. Wat in mijn gesprekken altijd naar voren komt is dat ondernemers creatieve mensen zijn die niet beperkt willen worden door de grenzen van een baas, zoals Remco het mooi verwoordde.

Remco heeft mij uitgelegd dat Café Goos als hobby is begonnen en uiteindelijk is uitgegroeid tot een succesvol bedrijf, met 26 werknemers. Remco beschrijft bevlogen hoe hij zich inzet voor de buurt. Zo kwam hij onder andere op het idee om een aanschuiftafel op dinsdagavond te organiseren, waar eenzame bejaarden ’s avonds samen konden eten. Dat Remco sociaal ondernemer is merkte ik ook toen hij vertelde over de Stagestraat, waarvan hij mede-initiatiefnemer is. Door deze Stagestraat kunnen jongeren die langdurig werkloos zijn werkervaring opdoen bij winkeliers in de buurt.

Naast de goede verhalen is Remco ook kritisch over de overheid, bijvoorbeeld over de modernisering Ziektewet. Remco pleit voor een gezonde verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de werknemer en de werkgever. Ik vind het belangrijk om de discussie hierover te blijven aangaan. De nieuwe wetgeving heeft ervoor gezorgd dat mensen langer aan het werk blijven en re-integratie een verantwoordelijkheid wordt voor zowel werkgever als werknemer. Toch merk ik dat er ook weerstand zit bij MKB-ondernemers. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de gevolgen van de modernisering Ziektewet in het MKB. Aan de hand van die resultaten zullen wij als PvdA bekijken waar wij ondernemers beter kunnen ondersteunen.

We hebben ook gepraat over kredietverlening en Qredits. Als PvdA zijn wij er in geslaagd het kredietplafond te verhogen van 50.000 naar 150.000 euro. Uit het gesprek bleek dat de naamsbekendheid van Qredits nog niet groot genoeg is, Remco wist bijvoorbeeld niet van het bestaan van Qredits af. Ook gaf hij aan dat het moeilijk is voor Horeca ondernemingen om krediet te krijgen, zo moest Remco bij het opstarten van zijn onderneming doorlopend krediet gebruiken.

Ik zal de komende weken veel ondernemers bezoeken. Ik kijk ernaar uit om ondernemers te ontmoeten en de discussie aan te gaan over ondernemerschap en de rol van de overheid en de PvdA.

29 april 2014 ~ 0 Reacties

Selçuk Öztürk op bezoek bij PinkWeb

Tweede Kamerlid van de PvdA Selçuk Öztürk maakt een tour langs bedrijven door heel Nederland. Op 7 maart was hij op bezoek bij PinkWeb van Rode Ondernemer Jelmer Nieuwenweg. Dit is zijn verslag.

Vrijdag 7 maart ben ik op bezoek geweest bij PinkWeb, een groeiend bedrijf dat software ontwikkelt voor accountants. Het is prachtig om te zien hoe ondernemers met hart voor hun werknemers, het bedrijf laten groeien en daarmee werkgelegenheid creëren. Tegelijkertijd kwam er ook naar voren dat er kansen liggen voor de overheid om ondernemers te ondersteunen, om zo nog meer werkgelegenheid te creëren.

In het gesprek met eigenaar Jelmer Nieuwenweg en zijn compagnon Gerard Huis in ’t Veld kwam naar voren dat beiden de zelfstandigheid van het ondernemen als een kans zien. Ze vertelden mij dat het goed gaat met het bedrijf. In 2014 creëren ze weer 10 extra banen. Ondanks de groei geven beiden aan dat er voor de overheid een kans ligt door een duidelijk onderscheid te maken tussen kleine en grote bedrijven. Kleine bedrijven hebben niet dezelfde problemen als grote bedrijven. Ook innovatie en groei bij MKB bedrijven zou nog meer ondersteund kunnen worden en op andere wijze dan bij grote bedrijven, bijvoorbeeld met meer begeleiding.

Dit bezoek laat maar weer eens zien dat het MKB de banenmotor van Nederland is. Ondernemers zoals Jelmer en Gerard creëren werkgelegenheid. De cijfers van het CPB laten groei zien, maar werkgelegenheid blijft topprioriteit. Waar er bij de grotere bedrijven gereorganiseerd wordt, komen er aan de onderkant juist banen bij. Het is daarom belangrijk dat de overheid het MKB blijft ondersteunen om zo het MKB, en daarmee de werkgelegenheid, te laten groeien.

Dit bericht met foto’s staat ook op de Facebookpagina van Selçuk Öztürk.

28 februari 2014 ~ 0 Reacties

Verslag Ondernemerskansen in Afrika!

Op 21 januari ging een zaal vol rode ondernemers (in de dop) in gesprek met o.a. Minister Lilianne Ploumen over de ondernemerskansen in Afrika.

De politieke samenwerking tussen PvdA en VVD is de bron voor een ondernemende aanpak van de ontwikkelingssamenwerking. Steeds vaker zijn ondernemingen partner van de politiek in de wijze waarop aan ontwikkeling gewerkt wordt. Dat klinkt Rode Ondernemers als muziek in de oren! Ook de minister is er erg blij mee: “zonder de ondernemingen bereiken we simpelweg minder resultaat dus we hebben ze keihard nodig.”

Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat we te maken hebben met een minister die graag op handelsmissie gaat en daarbij juist ook ontwikkelingslanden uitkiest om te bezoeken. Met een ondernemende bril heeft de minister daarbij gekozen voor de landen die – bijvoorbeeld volgens de statistieken van EMSA – de afgelopen jaren de grootste groeicijfers hebben laten zien, zoals Tanzania. En daarbij effent zij graag de paden voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Een aantal aanwezigen heeft Minister Ploumen gevraagd meer aandacht te geven aan de talenten die in Nederland wonen en het Nederlandse bedrijfsleven kunnen helpen bij het opstarten of door ontwikkelen van een bedrijf in een Afrikaans land. Dit kon uiteraard op instemming van de minister rekenen.

Helaas is het niet gelukt om alle ondernemerskansen te identificeren. Als slotstuk van de avond hebben we met elkaar afgesproken dat iedereen die zijn of haar idee bij de minister wil aanbrengen, dit kan doen via thierry@rodeondernemers.nl.

Tijdens de bijeenkomst ging het ook over belastingvlucht door grote(re) ondernemingen. Hierover heeft de Minister de Tweede Kamer recent geïnformeerd met twee brieven:

Tags: ,

23 februari 2014 ~ 0 Reacties

Doelstellingen Rode Ondernemers

We zijn erg benieuwd naar je feedback!

RODE ONDERNEMERS – HET NETWERK VAN ONDERNEMERS BINNEN DE PVDA

De Rode Ondernemers is het netwerk binnen de PvdA van ondernemers met en zonder personeel. Rode Ondernemers laten een ‘ondernemersgeluid’ horen binnen de PvdA en laten – binnen én buiten (de kaders van) de partij – zien dat sociaal democratie en ondernemerschap elkaar kunnen versterken.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het behartigen van politieke belangen van ondernemers, met name voor het MKB en ZZP-ers.
  • Het creëren van een progressief ondernemersnetwerk voor kennisontwikkeling, debat en samenwerking.
  • Het stimuleren van sociaal en duurzaam ondernemen.
  • Een klankbord voor ondernemers binnen de PvdA én gesprekspartner voor PvdA politici en actieve leden.
  • Het actief bijdragen aan een ondernemende PvdA en aan het verkrijgen van meer ondernemers en ondernemerschap in alle politieke geledingen.

 

18 februari 2014 ~ 0 Reacties

Presentatie workshop sociaal ondernemen

Op het PvdA congres van 15 februari 2014 gaven Remco Boas, voorzitter van de Rode Ondernemers en Yuri Starrenburg van de werkgroep Sociaal Ondernemen, een workshop over sociaal ondernemen.

Hieronder kunt u deze presentatie bekijken.

[slideshare id=31328801&doc=sociaalondernemenworkshop15feb2014-v2-140218025005-phpapp01]