Rode Ondernemers

RODE ONDERNEMERS – HET NETWERK VAN ONDERNEMERS BINNEN DE PVDA

De Rode Ondernemers is het netwerk binnen de PvdA van ondernemers met en zonder personeel. Rode Ondernemers laten een ‘ondernemersgeluid’ horen binnen de PvdA en laten – binnen én buiten (de kaders van) de partij – zien dat sociaal democratie en ondernemerschap elkaar kunnen versterken.

Onze doelstellingen zijn:

 • Het behartigen van politieke belangen van ondernemers, met name voor het MKB en ZZP-ers.
 • Het creëren van een progressief ondernemersnetwerk voor kennisontwikkeling, debat en samenwerking.
 • Het stimuleren van sociaal en duurzaam ondernemen.
 • Een klankbord voor ondernemers binnen de PvdA én gesprekspartner voor PvdA politici en actieve leden.
 • Het actief bijdragen aan een ondernemende PvdA en aan het verkrijgen van meer ondernemers en ondernemerschap in alle politieke geledingen.

Wat willen we bereiken?

De Rode Ondernemers zijn voor ondernemerschap met PvdA-signatuur.

De Rode Ondernemers hebben elkaar gevonden omdat zij samen van mening zijn dat binnen de PvdA het ondernemersgeluid te weinig gehoord wordt. De PvdA mag ondernemender, er mogen meer ondernemers (actief) lid worden van de PvdA (of erop stemmen).

De PvdA moet meer rekening houden met de ondernemers. Er moet meer bewustzijn over ondernemerschap binnen de partij komen.

Wat dit betekent 

Nogal wat. Een greep:

 • Partij van de Arbeid is niet hetzelfde als ‘Partij voor de Werknemers’ of Partij voor de Vakbondsleden’. De PvdA is er ook als Partij voor de Ondernemers of Partij voor de Werkgevers.
 • De PvdA laat op dit moment weinig economisch geluid horen. De ondernemers trekken zich dit aan en willen er wat aan doen. Bijvoorbeeld door ons met het verkiezingsprogramma te willen bemoeien.
 • We hanteren een ondernemende aanpak. Een beetje wars van partijstructuren en beginselen. Een beetje dwars en anders. Misschien wel iets scherper dan we gewend zijn. Dus schuren we soms met de gevestigde ordes binnen de partij. Een ondernemende aanpak is ook doelgericht, gericht op opbrengsten, pragmatisch en een zakelijke aanpak.
 • De Rode Ondernemers zijn ook een voedingsbodem voor nieuwe ideeën. Innovatie in de private sector. Denktank voor ondernemerschap binnen de partij. Dus laagdrempelig en toegankelijk.
 • Thema’s die bij ons (kunnen) passen: arbeidsmarkt, ontslagrecht, werknemersparadijs, proeftijd. Maar ook: de BV sociale werkvoorziening. Bij de thema’s maken we duidelijk waarom dit voor Rode Ondernemers een issue is.

Ideeën over hoe dit te bereiken…
We zijn van de Rode Ondernemers en voor de Rode Ondernemers. De ‘harde kern’ bestaat uit een tiental ondernemers die actief lid zijn. Zij willen een mechanisme in werking krijgen dat ervoor zorgt dat het ondernemerschap binnen de PvdA de plek krijgt die het verdient.

Onze activiteiten

 • We organiseren discussiebijeenkomsten voor en door ondernemers. Lokaal en landelijk, afhankelijk van thema, omvang en impact. Telkens pakken we een ander thema en voeren hierover de politieke discussie.
 • We zijn actief op sociale media. En willen de discussie aanjagen.
 • We zijn ook een netwerkorganisatie. Als onze leden nieuwe omzet genereren uit de bijeenkomsten dan zijn we ook succesvol. Ondernemers die dat willen kunnen gastheer zijn en zo aan promotie doen.

Dilemma’s

We zoeken naar de juiste verhouding tussen:

 • Partijstructuur en beknelling versus frisheid en ondernemerschap
 • Via de koninklijke weg en buiten de structuren om
 • Met historisch besef en toekomstgericht

Het is vooral aan de groep om hierin de juiste balans te vinden naar gelang het doel dat we met een actie nastreven.