16 april 2015 ~ 0 Comments

Minimumjeugdloon afschaffen is asociaal!

Praat mee op 28 april as in Amsterdam en laten we komen tot een beter plan!

Met verbazing las ik op 12 april de zondagsbrief aan alle PvdA leden, aanbevolen door voorzitter Hans Spekman. De oproep van Jonge Socialist Bart van Bruggen voor het afschaffen van het minimumjeugdloon.

Bart schreef mij dat hij binnenkort 23 wordt en dat hij het onredelijk vindt dat hij minder verdient dan iemand van 24 jaar. Want, zo schreef hij, hij wordt nog gezien als jeugdwerker. Zijn werkgever maakt daar dankbaar gebruik van en kiest ervoor hem minder te betalen dan zijn oudere collega’s.

Uiteraard snap ik dat Bart dat niet leuk vindt. Bart strijdt nu samen met de Jonge Socialisten via de campagne Young & United voor een gezamenlijk doel: afschaffing van het minimumjeugdloon.

Ook ik spreek vanuit mijn eigen ervaringen: mijn zakenpartner en ik hebben een horecazaak en zijn druk bezig met de start van een tweede. Bij ons werkt een groot aantal jongeren met groot enthousiasme. Zij vallen onder de regeling van het minimumjeugdloon. Wij kiezen ervoor om onze mensen te scholen, te begeleiden en we betalen hen meer dan het minimum jeugdloon. Echter: de groeiende schaal van het jeugdloon zorgt ervoor dat wij als werkgever onze mensen de ruimte kunnen geven het vak te leren. Fouten maken hoort daar natuurlijk bij. Veel van de collega’s in onze horecazaak zijn studenten die op zichzelf wonen en met hun salaris hun studiebeurs aanvullen.

Stel dat ik een 17-jarige moet gaan betalen volgens het volwassen minimumloon. Dat is ruim 2,5 keer zoveel dan ik hen nu betaal. Welke logische reden heb ik dan nog om jongeren aan te nemen als zij het vak nog moet leren en soms ongeleide projectielen zijn? Het spreekt voor zich dat ik dan zal kiezen voor dertigers en hoger opgeleiden. Zij zijn op dit moment volop werkloos dus ik kan hen ook heel blij maken met een baan.

Voor de tientallen studenten die nu bij mij werken zou deze keuze betekenen dat er misschien wel een einde komt aan hun zelfstandigheid. Want zonder de paar honderd euro die ze bij ons bijverdienen, is een studentenkamer van rond de 500 euro per maand niet meer te betalen. Ik denk dat de jeugdwerkloosheid hierdoor flink zal stijgen. Want waarom zou een werkgever nog een jongere aannemen als hij ook een ervaren werknemer van 10 jaar ouder kan krijgen?

Internationaal gezien lopen de meningen over nut en noodzaak van een minimumloon sterk uiteen. Nederland heeft na Luxemburg en Ierland het hoogste minimumloon van Europa. De Scandinavische landen hebben geen minimumloon, omdat dit een dempend effect op de lonen zou hebben. Maar Duitsland heeft dit jaar juist een minimumloon ingevoerd, zodat er een ondergrens is vastgesteld.

Ik bepleit niet dat we niets moeten veranderen aan de huidige situatie. Het afschaffen van het minimumjeugdloon is in mijn ogen echter helemaal geen sociale stap. We verschuiven de problemen van werkloosheid naar onze jeugd.

Daarom wil ik samen met de Rode Ondernemers nadenken over een voorstel dat goed kan werken en dat mogelijk wel recht doet aan de problemen waar Bart van Bruggen het over heeft. Graag wil ik samen met hem in gesprek over een oplossing die voor mijn jonge collega’s geen negatieve gevolgen heeft.

Daarom nodigen wij graag de volgende personen uit om met ons in debat te gaan:

 • Bart van Bruggen van de JS
 • Hans Spekman van de PvdA
 • Martijn van den Heuvel van de AWVN
 • Mirjam Sterk, voormalig ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid
 • En: alle ondernemer met een mening over dit onderwerp!

om met ons in debat te gaan over dit onderwerp en proberen te komen tot een voor iedereen werkbare verbetering van het minimumjeugdloon.

 • Dinsdag 28 april 2015
 • Aanvang 20.00 uur
 • GOOS eten & drinken
  Maasstraat 74 Amsterdam
  www.cafegoos.nl

Graag aanmelden op http://goo.gl/3LvrF5

Met vriendelijke groet,

Remco Boas
Voorzitter Rode Ondernemers