15 juli 2014 ~ 0 Comments

Kick-off RO Brabant

Op 21 juni 2014 vond op de PvdA Brabantdag een workshop plaats die de start van het Netwerk Rode Ondernemers in Brabant inluidde. De workshop was georganiseerd door het kernteam in Brabant: Martijn de Kort, Stefan Jansen, Paul Klaver en Peter van Stiphout. Het doel was om uitleg te geven over het netwerk, ideeën op te doen voor het netwerk en aanwezigen te binden aan het netwerk. Dat lukte uitstekend. Er kwam veel input. De aanwezige leden waren zichtbaar geïnteresseerd. De aanwezigen hebben zich aangemeld om ook na de Brabantdag meer informatie te krijgen over het Netwerk Rode Ondernemers.

Onderwerpen

Namens de Tweede Kamerfractie gaf Selçuk Öztürk aan dat er op drie fronten acties zijn: kredietverlening, regeldruk en aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanuit de provincie werd aangegeven dat zorgen voor passende scholing voor het beschikbaar werk een belangrijke rol voor de politiek is.

Van de aanwezigen kwam verder het volgende lijstje inhoudelijke onderwerpen:

 • ZZP’ers moeten extra ondersteuning krijgen om een volwaardige groep ondernemers te kunnen zijn. Het gaat dan om pensioenzaken, vakbondszaken en dergelijke.
 • Gemeenten moeten meer aandacht voor lokale ondernemers hebben en hierin meer stimuleren.
 • Er moet een betere ondersteuning zijn als een ondernemer in financiële problemen komt.
 • Gemeenten moeten zich bedrijfsmatiger opstellen met een flexibele schil van arbeidskrachten.
 • Er moet aandacht komen voor het spanningsveld tussen vakbonden en werkgevers als het gaat om langdurige structurele werkgelegenheid versus korte termijn arbeidsvoorwaarden.
 • Er moeten meer bestuurders met een ondernemersachtergrond of –instelling binnen de PvdA lid en actief worden.
 • Er moet meer gedaan worden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en plaatsing binnen het MKB. Bijvoorbeeld via een fonds, een arbeidspool of betere voorlichting over bestaande mogelijkheden.

Uiteraard spelen er nog veel meer onderwerpen die inhoudelijk interessant zijn voor ondernemers. Bovenstaande zaken dienen dan ook gezien te worden als een eerste aanzet.

Activiteiten

Wat voor activiteiten vinden we belangrijk voor de Rode Ondernemers, afdeling Brabant? De aanwezigen gaven onder meer aan:

 • Informatie- en kennisuitwisseling: via website, via netwerk
 • Netwerkdag met bestuurders/politici vs ondernemers
 • Verlenen van ondersteuning bij starters binnen ons netwerk
 • Contacten onderhouden met politici/bestuurders lokaal, regionaal, landelijk, Europees
 • Kennismakingsbijeenkomst /netwerken om onderling zaken te kunnen doen
 • Thema gerichte bijeenkomsten
 • Onderhouden van het netwerk

Vervolg

Doel is om in Brabant de organisatiekerngroep uit te breiden, het aantal leden uit te breiden en met gerichte activiteiten te komen. Hieraan zal in 2014 en 2015 worden gebouwd.

Aanspreekpunt voor Rode Ondernemers Brabant is Martijn de Kort.