23 februari 2014 ~ 0 Comments

Doelstellingen Rode Ondernemers

We zijn erg benieuwd naar je feedback!

RODE ONDERNEMERS – HET NETWERK VAN ONDERNEMERS BINNEN DE PVDA

De Rode Ondernemers is het netwerk binnen de PvdA van ondernemers met en zonder personeel. Rode Ondernemers laten een ‘ondernemersgeluid’ horen binnen de PvdA en laten – binnen én buiten (de kaders van) de partij – zien dat sociaal democratie en ondernemerschap elkaar kunnen versterken.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het behartigen van politieke belangen van ondernemers, met name voor het MKB en ZZP-ers.
  • Het creëren van een progressief ondernemersnetwerk voor kennisontwikkeling, debat en samenwerking.
  • Het stimuleren van sociaal en duurzaam ondernemen.
  • Een klankbord voor ondernemers binnen de PvdA én gesprekspartner voor PvdA politici en actieve leden.
  • Het actief bijdragen aan een ondernemende PvdA en aan het verkrijgen van meer ondernemers en ondernemerschap in alle politieke geledingen.