11 juni 2012 ~ 0 Comments

Klimaat- en ondernemerscafe

Wanneer: Back to Calendar 28 juni 2012 @ 20:00 - 21:00
Waar: Cafe Goos
Maasstraat 74
1078 ZuiderAmstel
Nederland

Op 28 juni as is er een bijeenkomst over kleinschalige energieopwekking, en dan met name het stimuleren hiervan voor bewoners van huurwoningen, flats en appartementen. Judith wil het voor hen makkelijker maken om te kiezen voor duurzame alternatieve energievoorzieningen, zoals o.a. zonnepanelen en slimme energiemeters. Hoe werken we de (financiële) obstakels die een keuze voor deze alternatieven tegenhouden weg? Het gaat hier met name om negatieve belastingprikkels die het voor deze doelgroep onaantrekkelijk maken om te investeren in een duurzaam alternatief. Welke rol kunnen woningbouw corporaties hierbij spelen?

Bewoners van huurwoningen, flats of appartementen hebben vaak niet de luxe van een eigen tuin of dak. Zij zijn hierdoor aangewezen op de huiseigenaar. Deze moet de kosten en baten van deze technieken met de huurder delen waardoor de prikkel om hiervoor te kiezen vaak afwezig is. Bewoners van flats of appartementen die collectief alternatieve stroom willen opwekken, worden in tegenstelling tot bewoners van eengezinswoningen, als ‘energiebedrijf’ aangemerkt. Een flinke energiebelasting is het gevolg.

Met oa

Jacques Monasch
Maarten van Poelgeest
Carolien Gehrels