Archive | juli, 2014

16 juli 2014 ~ 0 Comments

Standpunt ZZP: de positie van ZZP’ers in Nederland

De aandacht voor ZZP’ers is in de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Deze grote groep groeit steeds sneller en levert op veel terreinen een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving en (herstel van) de economie. Een goed ondernemingsklimaat, dat ruimte geeft aan deze groep ondernemers, is daarbij essentieel. In de vele discussies over ZZP’ers worden alle groepen ZZP’ers veelal […]

Continue Reading

16 juli 2014 ~ 0 Comments

Stagiair gezocht!

In samenwerking met de Tweede Kamerfractie zoeken we een stagiair. Je takenpakket bestaat uit een aantal onderdelen: je ondersteunt de TK-fractie bij standpuntbepaling en het fractiewerk. Daarnaast ondersteun je (het bestuur van) de Rode Ondernemers bij het organiseren van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten en het verspreiden van het ondernemerschap. Je standplaats is de Tweede Kamer in […]

Continue Reading

15 juli 2014 ~ 0 Comments

Deelnemers RO Noord gezocht

De Rode Ondernemers willen een regionale afdeling oprichten voor rode ondernemers in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Wij komen graag in contact met ondernemers die een netwerk willen opbouwen met andere ondernemers binnen en buiten onze partij, die een sterke affiniteit hebben met sociaal ondernemen en die vinden dat ondernemerschap hoger op de politieke agenda hoort […]

Continue Reading

15 juli 2014 ~ 0 Comments

Kick-off RO Brabant

Op 21 juni 2014 vond op de PvdA Brabantdag een workshop plaats die de start van het Netwerk Rode Ondernemers in Brabant inluidde. De workshop was georganiseerd door het kernteam in Brabant: Martijn de Kort, Stefan Jansen, Paul Klaver en Peter van Stiphout. Het doel was om uitleg te geven over het netwerk, ideeën op te doen voor […]

Continue Reading

13 juli 2014 ~ 0 Comments

Verslag kickoff ROOOS (RO Oost)

Op dinsdag 10 juni 2014 was het zo ver in Deventer: de oprichtingsbijeenkomst van onze Oostelijke afdeling ROOOS (Rode Ondernemers OOSt) die de ondernemersbelangen binnen de PvdA wil gaan behartigen voor en binnen Overijssel en Gelderland. Ondanks de behoorlijk hoge temperatuur die dag was er een forse aanloop in Paviljoen Vogeleiland. Het merendeel van de meer dan 50 aanmeldingen […]

Continue Reading