De Rode Ondernemers hebben twee dingen met elkaar gemeen

Ze zijn zelfstandig ondernemer met of zonder personeel én lid van de Partij van de Arbeid.
Meer...

13 mei 2019 ~ 0 Reacties

Gezocht frisse ondernemers!

De Rode Ondernemers zoeken nieuw bloed voorin het versterken van de gelederen. Zin om mee te denken praten? Mail ons op info@rodeondernemers.nl

16 april 2015 ~ 0 Reacties

Minimumjeugdloon afschaffen is asociaal!

Praat mee op 28 april as in Amsterdam en laten we komen tot een beter plan!

Met verbazing las ik op 12 april de zondagsbrief aan alle PvdA leden, aanbevolen door voorzitter Hans Spekman. De oproep van Jonge Socialist Bart van Bruggen voor het afschaffen van het minimumjeugdloon.

Bart schreef mij dat hij binnenkort 23 wordt en dat hij het onredelijk vindt dat hij minder verdient dan iemand van 24 jaar. Want, zo schreef hij, hij wordt nog gezien als jeugdwerker. Zijn werkgever maakt daar dankbaar gebruik van en kiest ervoor hem minder te betalen dan zijn oudere collega’s.

Uiteraard snap ik dat Bart dat niet leuk vindt. Bart strijdt nu samen met de Jonge Socialisten via de campagne Young & United voor een gezamenlijk doel: afschaffing van het minimumjeugdloon.

Ook ik spreek vanuit mijn eigen ervaringen: mijn zakenpartner en ik hebben een horecazaak en zijn druk bezig met de start van een tweede. Bij ons werkt een groot aantal jongeren met groot enthousiasme. Zij vallen onder de regeling van het minimumjeugdloon. Wij kiezen ervoor om onze mensen te scholen, te begeleiden en we betalen hen meer dan het minimum jeugdloon. Echter: de groeiende schaal van het jeugdloon zorgt ervoor dat wij als werkgever onze mensen de ruimte kunnen geven het vak te leren. Fouten maken hoort daar natuurlijk bij. Veel van de collega’s in onze horecazaak zijn studenten die op zichzelf wonen en met hun salaris hun studiebeurs aanvullen.

Stel dat ik een 17-jarige moet gaan betalen volgens het volwassen minimumloon. Dat is ruim 2,5 keer zoveel dan ik hen nu betaal. Welke logische reden heb ik dan nog om jongeren aan te nemen als zij het vak nog moet leren en soms ongeleide projectielen zijn? Het spreekt voor zich dat ik dan zal kiezen voor dertigers en hoger opgeleiden. Zij zijn op dit moment volop werkloos dus ik kan hen ook heel blij maken met een baan.

Voor de tientallen studenten die nu bij mij werken zou deze keuze betekenen dat er misschien wel een einde komt aan hun zelfstandigheid. Want zonder de paar honderd euro die ze bij ons bijverdienen, is een studentenkamer van rond de 500 euro per maand niet meer te betalen. Ik denk dat de jeugdwerkloosheid hierdoor flink zal stijgen. Want waarom zou een werkgever nog een jongere aannemen als hij ook een ervaren werknemer van 10 jaar ouder kan krijgen?

Internationaal gezien lopen de meningen over nut en noodzaak van een minimumloon sterk uiteen. Nederland heeft na Luxemburg en Ierland het hoogste minimumloon van Europa. De Scandinavische landen hebben geen minimumloon, omdat dit een dempend effect op de lonen zou hebben. Maar Duitsland heeft dit jaar juist een minimumloon ingevoerd, zodat er een ondergrens is vastgesteld.

Ik bepleit niet dat we niets moeten veranderen aan de huidige situatie. Het afschaffen van het minimumjeugdloon is in mijn ogen echter helemaal geen sociale stap. We verschuiven de problemen van werkloosheid naar onze jeugd.

Daarom wil ik samen met de Rode Ondernemers nadenken over een voorstel dat goed kan werken en dat mogelijk wel recht doet aan de problemen waar Bart van Bruggen het over heeft. Graag wil ik samen met hem in gesprek over een oplossing die voor mijn jonge collega’s geen negatieve gevolgen heeft.

Daarom nodigen wij graag de volgende personen uit om met ons in debat te gaan:

 • Bart van Bruggen van de JS
 • Hans Spekman van de PvdA
 • Martijn van den Heuvel van de AWVN
 • Mirjam Sterk, voormalig ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid
 • En: alle ondernemer met een mening over dit onderwerp!

om met ons in debat te gaan over dit onderwerp en proberen te komen tot een voor iedereen werkbare verbetering van het minimumjeugdloon.

 • Dinsdag 28 april 2015
 • Aanvang 20.00 uur
 • GOOS eten & drinken
  Maasstraat 74 Amsterdam
  www.cafegoos.nl

Graag aanmelden op http://goo.gl/3LvrF5

Met vriendelijke groet,

Remco Boas
Voorzitter Rode Ondernemers

21 februari 2015 ~ 0 Reacties

Henk Nijboer: “Stop eenzijdige renteverhogingen”

Henk Nijboer heeft er tijdens een debat in de Tweede Kamer met de ministers Dijsselbloem en Kamp voor gepleit dat eenzijdige renteverhogingen door banken voor hypotheken en ondernemers onmogelijk worden gemaakt.

In de algemene voorwaarden van banken staat dat banken de hoogte van de tarieven altijd mogen wijzigen, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hiervan maken banken regelmatig gebruik. Verschillende ondernemers hebben dit bij de PvdA aangekaart. Met verwijzing naar algemene redenen als liquiteits- of kapitaalseisen, of zelfs de winst (!) verhogen banken ineens de rente. Een ondernemer kan niet ondernemen als hij niet weet waar hij aan toe is. De PvdA vindt dit dan ook niet acceptabel.

Het mag niet zo zijn dat wanneer een bank eenmaal een klant binnen heeft, de bank deze klant vervolgens op onverwachte kosten jaagt. Banken dienen weer dienstbaar te zijn aan maatschappij en samenleving.

Daarnaast pleitte Nijboer ervoor dat overheden hun betaaltermijn inkorten naar maximaal 30 dagen. Als je wat koopt, hoor je netjes en tijdig te betalen. Eindeloos uitstel brengt zzp-ers en het MKB nodeloos in de problemen en doet een beslag op schaars werkkapitaal. Overheden moeten hun rekeningen sneller voldoen.

Meer informatie op de website van Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA).

15 januari 2015 ~ 0 Reacties

Verslag Nieuwjaarsborrel Amsterdam

Alsnog aan alle Rode Ondernemers (ROs) een voorspoedig en vooral WINST-gevend 2015 gewenst! Ja, met bescheiden permissie leg ik even de nadruk op “winst”, want al is dat niet het ultieme doel van de ROs (spreek uit “Roos”) er moet aan het einde van de rit nog wel wat benzine in de tank zitten om naar de volgende pomp te rijden, en dat valt niet altijd mee als de focus zelfs tijdens een financiële crises ook nog op de sociale aspecten van het ondernemen ligt en niet alleen maar op winstmaximalisatie.

Gisteravond (maandag 12 januari) weer wat bijgepraat op de gezellige nieuwjaarsborrel in Amsterdam, met een inspirerende toespraak van onze voorzitter Remco Boas. Business kaartjes  werden uitgewisseld in een positieve spirit waaruit bleek dat de PvdA zich steeds beter voelt in het jasje-zonder-dasje van informeel zaken doen met een sociale drive. En daar is niets mis mee!

De huidige coalitie met de VVD lijkt niet goed uit te pakken op de stemmenteller. Ik weet niet precies waar dat nu aan ligt. Wel zie ik dat in deze chaotische tijd de politiek vaak genoodzaakt is om overal maar op te reageren, de waan en hype van de dag regeert dan meer dan de visie die je eigenlijk wil uitstralen.

Wat is in deze tijd dan het juiste “gezicht” van de de PvdA? Ik denk dat de ROs daarin wel een goede rol kunnen spelen. Gewoon laten zien wat we doen en vooral, WAAROM we het doen op deze wijze. De opkomst van de “Social Enterprise” is daarvan een goed voorbeeld en het zou terecht zijn als de ROs daarin het voortouw zouden nemen.

“Rood” ondernemen laat zien dat het niet alleen maar om de “winst” gaat, maar het legt de nadruk vooral op de maatschappelijke rol en belang van eigenlijk elke ondernemer. Dat is een goed en eenvoudig verhaal dat je gewoon kan uitleggen. We zouden in een maatschappij moeten leven, waarin eigenlijk elke ondernemer al bijna vanzelfsprekend een “Rood Ondernemer” zou moeten willen zijn. Als dat begrip een beetje inburgert, en de PvdA dat sterk gaat ondersteunen, denk ik dat ook de kiezers weer een beter beeld krijgen waar de PvdA nou precies voor staat.

En dan komen de stemmen wel weer terug, want eigenlijk zijn we allemaal Rode Ondernemers in ons eigen leven. We willen het goed (en liefst straks nog wat beter hebben) maar we weten dat we dat alleen maar kunnen doen als we er allemaal iets op vooruit gaan.

De oude kreet van de PvdA was altijd “Eerlijk Delen”, op zich is dat mooi, maar als Rode Ondernemer vindt ik dat te statisch en geeft niet precies aan waar het echt om gaat. Je geeft daarmee teveel de suggestie dat we lekker makkelijk mee willen profiteren van wat een ander heeft verdient met hard werken en geeft weerstand.

We moeten het zèlf doen, daar gaat het om, we moeten geen partij willen zijn van Calimero’s, maar juist van handen uit de mouwen, zoals we bv ook de afsluitdijk gebouwd hebben, noest werk als het moet. Als ROs geven we daarbij het goede voorbeeld hoe wij de de maatschappij zien, waar het naar toe zou moeten, als duidelijke stip op de horizon. Daarin ben je dan ook weer onderscheidend van de SP, want die heeft naar mijn smaak teveel een Calimero politiek.

Met zelf doen bedoel ik niet een soort “participatie-maatschappij”, want die term vindt ik te gemakkelijk, alsof we allemaal maar vrijwilliger moeten worden, dat geeft óók weer een verkeerd signaal af.

Het is een zaak van focus en pragmatische aanpak. In Friesland, (toch wel een beetje de bakermat van de PvdA) zeggen we: “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”. En zodra er dan weer wat lucht is, dan draaien we dat een beetje om.

Dat zou dan bv kunnen leiden tot een meer ROs geïnspireerde leuze voor de PvdA, niet meer passief “Eerlijk delen”, maar als Rode Ondernemer zou ik zeggen:

“PvdA, Zó kan het ook”

Paul van Beers
(Bezoeker van de borrel en Rode Ondernemer)

11 januari 2015 ~ 0 Reacties

Rode Ondernemers actief in Den Haag

14 januari aanstaande gaat een delegatie van de Rode Ondernemers op bezoek bij Minister Henk Kamp van Economische Zaken. Op de agenda staan onder meer het bevorderen van sociaal ondernemerschap en de bereikbaarheid van financiering voor het MKB.

Begin december organiseerden de Rode Ondernemers een rondetafelgesprek met en op verzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ze wilde graag van Rode Ondernemers horen hoe zijn tegen de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan kijken. Het was een boeiend en nuttig gesprek waarbij de ondernemers hun zorgen aan Jetta Klijnsma mee gegeven hebben en waarin ook duidelijk werd dat we nog lang niet alle mogelijkheden benutten.

Bijpraten met VNO-NCW en MKB Nederland
Begin december hebben de Rode Ondernemers gesproken met Niek-Jan van Kesteren, de algemeen directeur van beide ondernemersorganisaties. Afgesproken is om standpunten met elkaar uit te wisselen, activiteiten op elkaar af te stemmen en aan elkaars bijeenkomsten deel te nemen waar mogelijk en gewenst.

Een nieuwe structuur voor de Rode Ondernemers?
Binnenkort heeft het Dagelijks Bestuur van de Rode Ondernemers een gesprek met het partijbestuur. Op de agenda staat de vraag of de Rode Ondernemers een andere structuur kunnen krijgen. Binnenkort meer hierover!

16 november 2014 ~ 0 Reacties

Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

De Rode Ondernemers zijn van mening dat het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen geen oplossingen biedt voor de probleem van schijnzelfstandigheid en dus niet zou moeten worden ingevoerd. Dat is gewoon weg verschuiven van verantwoordelijkheid naar de werkgever omdat de Belastingdienst hierin faalt. Een beter toezicht door de Belastingdienst op het afgeven van VAR-verklaringen kan een groot deel van de problematiek van schijnzelfstandigen voorkomen. Volgens ons moet er veel meer gekeken worden naar een beter handhaving en naar de grote verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen.

Zolang geen echte discussie wordt gevoerd over de vraag hoe de verschillen tussen werknemerschap en ZZPers of zelfstandigen zijn volgens de fiscus behandeld worden is dit zoeken naar noodverbanden. In onze optiek moet er een duidelijk difrentiatie komen in de diverse ZZP groepen waarbij je de verschillen aan de onderkant van de doelgroep vrijwel gelijk maakt aan die van een werknemer. Hiermee ontneem je de impuls tot schijnzelfstandigheid.

Deze voorgestelde Wet invoering BGL draagt volgens de Rode Ondernemers in elk geval niet bij aan een oplossing van dit probleem. En is alleen maar symptoombestrijding en afwenteling door de overheid van het probleem naar de opdrachtgevers..

Remco Boas
Voorzitter

07 november 2014 ~ 0 Reacties

Hulde met een kanttekening

De Provincie Fryslân heeft een financieringsregeling in het leven geroepen om ondernemers te helpen die financieringsproblemen hebben. Banken laten het immers massaal afweten.

De Rode Ondernemers zijn heel enthousiast over dit initiatief en zien graag dat meer overheden dit goede voorbeeld volgen. In ieder gesprek met een overheid komt dit onderwerp aan de orde.

We plaatsen echter ook een kleine kanttekening bij de wijze waarop de financiering geregeld is: de lenende ondernemer is namelijk hoofdelijk aansprakelijk. Om dit standpunt kracht bij te zetten, hebben we deze brief naar de Provincie gestuurd.

Wil je je mening hierover kwijt? Mail met Janet van der Wal.

De brief vind je hier.

 

01 september 2014 ~ 0 Reacties

8 september: Rode Ondernemers Zomerborrel

De eerste RO-borrel is een zomerse borrel op het strand van beachclub Down Under in Nieuwegein. Met de voeten in het zand, een zomers shirt en een lekker drankje napraten over de vakantie en met elkaar vooruit kijken naar een ondernemend najaar (vanaf 18:00 uur).

Praat informeel bij over de aankomende prinsjesdag, EZ-begroting of ondernemerszaken. En ontmoet gelijk gestemden. Ook is er alle gelegenheid om van gedachten te wisselen met de politici van de PvdA. Diverse kamerleden zijn aanwezig!

Vijf mensen met een verhaal mogen een pitch houden van maximaal 300 seconden om de aanwezigen te inspireren, motiveren of informeren over actuele zaken of mooie initiatieven (maar het mag geen verkooppraatje zijn). Spontaan pitchen mag ook!

De eerste borrel is op 8 september 2014 vanaf 18:00 uur.

Adres: Ravensewetering 1, 3439 ZZ NIEUWEGEIN
Website: www.downunder.nl

16 juli 2014 ~ 0 Reacties

Standpunt ZZP: de positie van ZZP’ers in Nederland

De aandacht voor ZZP’ers is in de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Deze grote groep groeit steeds sneller en levert op veel terreinen een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving en (herstel van) de economie. Een goed ondernemingsklimaat, dat ruimte geeft aan deze groep ondernemers, is daarbij essentieel.

In de vele discussies over ZZP’ers worden alle groepen ZZP’ers veelal over één kam geschoren. De Rode Ondernemers zijn van mening dat een goede toekomst voor ZZP’ers ligt in een genuanceerde benadering waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende categorieën ZZP’ers. Goed beleid komt met verschillende oplossingen voor deze categorieën, zoals de (zelfgekozen) ondernemers aan de ene kant en de oud-werknemers, die ‘klassieke arbeid’ verrichten maar waarbij de opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, aan de andere kant .

In plaats van een discussie die alleen gaat over bescherming en zekerheid, zien de Rode Ondernemers liever een discussie die ondernemerschap bevordert bij hen die bewust gekozen hebben en bescherming biedt aan hen die min of meer gedwongen zelfstandige zijn. Uit onderzoek blijkt nog altijd dat die eerste categorie het grootste is.

Lees meer op de standpuntenpagina van deze website.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bas den Ridder.

16 juli 2014 ~ 0 Reacties

Stagiair gezocht!

In samenwerking met de Tweede Kamerfractie zoeken we een stagiair. Je takenpakket bestaat uit een aantal onderdelen: je ondersteunt de TK-fractie bij standpuntbepaling en het fractiewerk.

Daarnaast ondersteun je (het bestuur van) de Rode Ondernemers bij het organiseren van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten en het verspreiden van het ondernemerschap.

Je standplaats is de Tweede Kamer in Den Haag.

Geïnteresseerd? Neem contact met Thierry van der Weide.